Case study

Maple & Mint Kortrijk

Nieuwe, discrete buren in een historisch stadsdeel

De architectuur van de twee slanke en massieve nieuwbouwvolumes aan het Plein in Kortrijk stelt zich ondergeschikt op, zonder veel ornament. Ze vormt een neutraal canvas voor de historische omgeving, en neemt er elementen van over, vertaald naar vandaag.

Er werd een gevarieerde en verticale percelering uitgewerkt, die qua maatvoering een mooie eenheid vormt met de bestaande situatie. De toepassing van ‘luiken’ in de slanke, verticaal georiënteerde gevels, verwijst naar de luiken van de historische gebouwen in de (ruimere) omgeving . Deze hedendaagse varianten zorgen voor privacy en beschutting tegen weer en wind, maar geven de gevel een verticaal karaakter, dat zich evenwichtig verhoudt tot de horizontale geleing van de veriepingshoogte. De luiken zijn zo mee bepalend voor het eenvoudige gevelbeeld.

 

Locatie Kortrijk
Klant Building Stories
Programma Gemengd
Architect TM Link Lab & Markland
Interieur Stay Studio
Stabiliteit Peritas
Technieken Cobe
Algemene aannemer Govaere Bouw
Status Werf vangt aan in juni 2021
Oppervlakte 2.515 m²

Inplanting in de historische context

Het voorliggende ontwerp verhoudt zich op een kwalitatieve manier tot dat bijzondere straatbeeld, zowel op vlak van schaal, architecturale uitwerking, materialisatie en bestemming. Het burgerhuis van Plein 13/13A wordt in ere hersteld door afbraak van de (minder kwalitatieve) aanbouwen. De vroegere aanhorigheden van de school worden eveneens afgebroken.

Aan het bestaand burgerhuis – waarvan de gevel in witte sierpleister wordt behouden – wordt een volume toegevoegd om de ondersteunende functies en verticale circulatie in onder te brengen. Het burgerhuis en aanbouw worden omgebouwd tot een eengezinswoning, een meergezinswoning met 3 wooneenheden en een kantoor en polyvalente ruimte, samen als ‘Maple’ gedoopt.

 

Groen

Met de rustige integratie van ‘Maple’ en ‘Mint’ op de site wordt de noordzijde van dit groene stadspark ontpit en verder vergroend. De bebouwingsgraad wordt meer dan gehalveerd, van 63% naar 30.7% van de totale site, met de binnentuin als nieuwe groene long voor de stad. Ook op de daken en de terrassen wordt ingezet op toepassing van groen.

Programma in detail

Constructie van een appartementsgebouw met 18 eenheden, commercieel gelijkvloers en een ondergrondse parking – 2,515 m²