Case study

Kaskade Kortrijk

Renovatie aan de boorden van de Handelskaai

De Handelskaai in Kortrijk was tot voor kort een weinig belevingsvolle buitenrand van het stadscentrum. De kaaien waren op verschillende plaatsen gereduceerd tot parkeerzone. Toen men begin jaren negentig infrastructuurwerken startte om de binnenvaartroute te verbeteren, maakte de stad van de gelegenheid gebruik om de interactie met de rivier te optimaliseren. Nieuwe bruggen en verbeterde openbare ruimten leidden tot hernieuwde belangstelling van de ontwikkelaars voor het vastgoed dat langs de Leie gelegen was. De renovatie van het gebouwbestand aan de overkant is in volle gang. Ook de grijze zone langs de Handelskaai is klaar om te evolueren naar een verpozende wijk, op bijna letterlijk een steenworp van het drukkere stadscentrum.

 

Klant De Steenoven
Architect TM Link Lab & Markland
Interieur Stay Studio
Stabiliteit VK Group
Technieken Endes
Locatie Kortrijk
Status Werffase
Oplevering 2022

In die context verrijst binnenkort Kaskade, met 26 wooneenheden, een binnentuin, een ondergrondse garage en een bovengrondse fietsenstalling, gelegen langs de kaai met zicht op de Leie. Het driehoekige perceel sluit achteraan aan op de achterliggende straten Schipperstraat, Hendrik Beyaertstraat en Paleisstraat. Het verfrissende woonproject vervangt enkele lang leegstaande panden uit het interbellum en de jaren 80 van de vorige eeuw.

Ontwerponderzoek

Het onderzoek voor Kaskade richtte zich in hoofdzaak op een evenwichtige schaal van de gevel in zijn specifieke context, doorgetrokken naar een typologie en plan op maat van de bewoners.

Het gevelontwerp valt op door zijn ‘percelering’, een verticale segmentering die de idee van verschillende, aaneensluitende percelen opwekt.

Het ontwerp doorbreekt daardoor niet alleen de eigen volumewerking, maar biedt ook een dynamisch tegengewicht voor de vlakke monotonie van andere appartementsgebouwen in de buurt. Door met de verticaliteit te spelen, sluit Kaskade ook mooi aan op de indiviuele schaal van de oudere en kleinere huisjes achteraan het gebouw.

De percelering biedt ook een mogelijkheid om een vanzelfsprekende verbinding te creëren met de verschillende typologieën aan weerszijden. Aan de linkerkant sluiten de vijf bouwlagen en de teruggetrokken penthouse aan op het aangrenzende appartementsgebouw met zes verdiepingen. Vanaf het midden van de bebouwde oppervlakte, daalt het aantal bouwlagen geleidelijk tot drie, de hoogte van de rechterbuur. Ook het idee om de teruggetrokken dakverdieping op twee plaatsen terug naar de rooilijn te brengen, zet de verticale differentiatie kracht bij.

De variatie in gevelbreedte en diversiteit in materialisatie versterkt dit uitgangspunt nog verder.

Binnenplaats

Het concept van een verticale opbouw is meer dan een visuele oefening voor het gevelbeeld. Het wordt consequent doorgetrokken naar het volledige grondplan, wat in een divers aanbod aan appartementen resulteert.

Door de percelering samen met afwisselende bouwdieptes toe te passen wordt de verticale ritmiek ook op de achtergevel merkbaar. Ter hoogte van de linker en rechter perceelsgrens loopt de bouwdiepte gelijk met die op de aangrenzende panden. Omwille van de mogelijke impact op het binnengebied worden de bouwhoogtes en bouwdieptes van de achtergevel hier en daar aangepast.