Case study

Jardin Mongy

Een groene long op de lanen van Lille

Binnen een beperkte site met kronkelige contouren konden wij een dicht programma samenstellen waarin een aantal kwesties aan bod kwamen (mobiliteit, parkeren, helderheid, financieel evenwicht, functioneel en structureel realisme…). Rond een centrum voor derden, een echte vector van het leven in de wijk op basis van het thema “permacultuur”, is het de bedoeling dat het project open is naar de stad: een groot multifunctioneel plein, visuele openingen, perspectieven naar het hart van het blok, transparantie, enz. Ons voorstel gaat uit van zowel zijn moderniteit als zijn
menselijke schaal.

Opdrachtgever / Klant Nacarat + Icade + Projectim
Architect Groupement CAAU + West 8 + 3XN + B2Ai
Locatie Lille (FR)
Oppervlakte 90.000 m²
*Stéphane Degroote als verantwoordelijke partner