Case study

Sanapolis

Een holistisch ontwerp gericht op mensen

Voormalig sanatorium wordt een natuurlijk en recreatief gezondheidspark

Lees meer
1

Realising ideas beyond architecture

Wij realiseren projecten door experts met verschillende achtergronden te koppelen in een proces van co-creatie. We kijken verder dan de traditionele disciplines van architectuur, stedenbouw, interieur ontwerp en landschapsarchitectuur. We streven naar een open, collaboratieve en nieuwsgierige benadering. Door andere disciplines zoals communicatie, proces management of sociologie te betrekken, creëren we maatschappelijk betrokken projecten.

2

The City is our Playground

Wij nemen verantwoordelijkheid in de manier waarop wij ruimte gebruiken, zowel bebouwd als onbebouwd. Ruimten zijn een (beperkte) hulpbron en wij streven naar een verantwoord en duurzaam gebruik ervan. Ons proces concentreert zich op het heroverwegen en hergebruiken van bestaande ruimtes en gebouwen.

3

Centered around people

Wij creëren ruimtes en projecten voor mensen, door mensen en met mensen. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk belanghebbenden vroeg in het ontwerpproces te betrekken. Onze co-creatie workshops heroverwegen ruimtes om mensen aan te moedigen te spelen, te leven, te verblijven en te werken.

Case studies